Perustarpeista ja kuntoutuksesta huolehtiminen tärkeää

Perustarpeista huolehtiminen on potilaan kannalta ensiarvoisen tärkeää varsinkin sairauden edistyttyä ja potilaan toimintakyvyn heikennyttyä. Perustarpeisiin kuuluvat riittävä ravitsemus, nesteytys, lepo ja hyvä hygienia sekä miellyttävät vaatteet ja ympäristö. Valintojen perusteetonta rajoittamista pyritään välttämään, jotta potilaan omanarvontunne säilyisi sairaudesta huolimatta.

”Liikunta tukee henkistä hyvinvointia.”

Kuntoutuksen avulla tuetaan potilaan toimintakyvyn säilymistä. Kuntoutusmuotoja ovat mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, päiväkuntoutus tai psykologinen tuki.

Kotona toteutettavaa kuntoutusta ovat arkipäiväiset askareet sekä liikunta. Lukeminen, elokuvien katsominen tai sanaristikoiden täyttäminen ovat hyviä keinoja aktivoida aivoja. Ikääntyvän ihmisen peruskunto laskee nopeasti ilman fyysisiä aktiviteetteja. Liikkumista suositellaan päivittäiseksi rutiiniksi. Yhtä hyviä vaihtoehtoja ovat ohjatut liikuntaryhmät kuin pihatyötkin. Liikunta tukee fyysisen toimintakyvyn lisäksi henkistä hyvinvointia.