Alzheimerin taudin etenemistä voidaan hidastaa oikeilla hoidoilla

Sairauden etenemisen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

Lue lisää
SELVIYTYMINEN ARJESTA

Diagnoosiksi paljastui Alzheimerin tauti

Alzheimerin tautiin sairastuessaan ihminen läheisineen kohtaa suuren järkytyksen varsinkin, jos se tapahtuu työiässä. Läheisten tuella asiaa on helpompi käsitellä, ja jaksamista helpottavat tiiviit verkostot. Myös ulkopuolista tukea kannattaa ottaa vastaan, jos sellaista on tarjolla yllättävässä elämäntilanteessa. Itseään ei saa unohtaa ja omalle surutyölle on annettava aikaa.

Lue lisää
ALZHEIMERIN TAUDISTA KYSYTTYÄ

Tutustu Alzheimer-aiheisiin kysymyksiin

Geriatrian erikoislääkäri Markus Halmisen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Alzheimerin taudista.

Tutustu kysymyksiin kysymysarkistossa.

Akuuteissa ja henkilökohtaisissa kysymyksissä olethan yhteydessä omaan lääkäriisi.

Lue lisää
SELVIYTYMINEN ARJESTA

Omaishoitaja Mikko Räikkösen tarina

Kun läheinen sairastuu Alzheimerin tautiin, elämä muuttuu lopullisesti. Sairaus tuo elämään haasteita ja yllätyksiä, joihin niin potilaan kuin omaishoitajankin on sopeuduttava. Sairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Sairauden hyväksyminen, avoimuus, ympäristön tuki ja omista voimavaroista huolehtiminen helpottavat arjessa jaksamisessa.

Lue lisää
AJANKOHTAISTA

Alzheimerin ensioireet ovat muutakin kuin muistihäiriöitä

Espanjalaistutkimuksen mukaan Alzheimerin taudin ensimmäiset oireet ovat usein muutakin kuin muistihäiriöitä, mikä vaikeuttaa sairauden tunnistamista. Tutkimuksessa havaittiin, että yli kolmasosalla työikäisistä Alzheimer-potilaista on ollut muistihäiriöiden sijaani esimerkiksi käyttäytymiseen ja kielellisiin toimintoihin liittyviä ongelmia.

Lue lisää
HOITO

Hoidon tavoitteena on pitää potilas kotioloissa

Potilaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin takaamiseksi on tärkeää, että potilaalle varmistetaan saumaton ja yksilöllinen hoitoketju läpi sairauden. Tämä mahdollistaa suunnitelmallisen seurannan ja toimenpiteet, jotka ovat hoidon onnistumisen kannalta kriittisiä. Lääkehoito on olennainen osa tätä kokonaisuutta.

Lue lisää
ALZHEIMERIN TAUTI

Alzheimerin tauti – yleisin dementiaa aiheuttava muistisairaus

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa* aiheuttava parantumaton sairaus. Arvioiden mukaan sitä sairastaa Suomessa yli 70 000 potilasta.

Lue lisää
OIREET

Alzheimerin oireiden varhainen tunnistaminen haasteellista

Alzheimerin taudin huomaaminen on vaikeaa sen alkuvaiheessa. Yleensä potilaan läheiset havaitsevat muistin heikkenemisen, mutta uskovat sen johtuvan normaalista vanhenemisesta. Lääkäriin hakeudutaankin yleensä vasta oireiden vaikeutuessa.

Lue lisää
SELVIYTYMINEN ARJESTA

Miten selvitä arjesta? parhaat vinkit muiden kertomana

Alzheimerin taudin oireet voivat ajan myötä hankaloittaa elämää. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään potilaan maailmaa ja toimia sairauden asettamien ehtojen mukaan.

Lue lisää
HOITO

Memantiiniä käytetään Alzheimerin taudin edetessä

Memantiini on viimeisin Alzheimerin taudin oireisiin vaikuttavista lääkkeistä. Se on ainoa kohtalaisen vaikean ja vaikean Alzheimerin taudin hoitoon käytettävä lääke.

Lue lisää