Alzheimerin ensioireet ovat muutakin kuin muistihäiriöitä

Tuoreen espanjalaistutkimuksen mukaan Alzheimerin taudin ensimmäiset oireet ovat usein muutakin kuin muistihäiriöitä, mikä vaikeuttaa sairauden tunnistamista. Tutkimuksessa havaittiin, että yli kolmasosalla työikäisistä Alzheimer-potilaista on ollut muistihäiriöiden sijaani esimerkiksi käyttäytymiseen ja kielellisiin toimintoihin liittyviä ongelmia.

Lue lisää »

Käypä hoito -suositus: Lääkehoidon aktiivinen seuranta on tärkeää

Muistisairauksia koskevan Käypä hoito -suosituksen mukaan potilaiden lääkehoito tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitä tulisi seurata aktiivisesti sairauden edetessä. Lääkehoito on ensiarvoisen tärkeää Alzheimerin tautia sairastaville potilaille. Potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu lisäksi aktiivista kuntoutusta, ohjausta ja tukemista.

Lue lisää »

Ajoissa aloitetulla hoidolla voidaan pidentää kotona selviytymistä

Keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavista yli puolet ja vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavista valtaosa on laitoshoidossa. Yli 75 prosenttia potilaiden hoitokustannuksista syntyykin sairauden vaikeassa vaiheessa.

Lue lisää »

Alzheimerin taudin lääkehoidon seurantaan kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota

Lääkehoito on tänä päivänä olennainen osa Alzheimer-potilaan hoitokokonaisuutta. Lääkehoidon avulla useimpien potilaiden sekä hänen läheistensä elämää voidaan helpottaa merkittävästi. Hoidon onnistumisen kannalta lääkkeiden soveltuvuuden, tehon ja sairauden etenemisen seuranta on hyvin keskeisessä asemassa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu Suomessa optimaalisella tavalla.

Lue lisää »