Hoidon tavoitteena on pitää potilas kotioloissa

Potilaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin takaamiseksi on tärkeää, että potilaalle varmistetaan saumaton ja yksilöllinen hoitoketju läpi sairauden. Tämä mahdollistaa suunnitelmallisen seurannan ja toimenpiteet, jotka ovat hoidon onnistumisen kannalta kriittisiä. Lääkehoito on olennainen osa tätä kokonaisuutta.

”Lääkehoito on olennainen osa sairauden hallintaa.”

Lääkehoidon tarkoituksena on taata potilaalle hänen itsemääräämisoikeutensa ja mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Lääkehoidon paras teho saavutetaan, kun hoito aloitetaan Alzheimerin taudin varhaisessa vaiheessa. Hoidon alussa on kuitenkin tärkeää ymmärtää Alzheimerin taudin hitaasti etenevä ja vaiheittainen luonne. Hoitosuunnitelmaa ja sen tavoitteita tarkistetaan sairauden etenemisen perusteella yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.