Alzheimerin taudin hoidon korvauskäytäntöihin muutoksia

Muistisairauksien hoidossa donepetsiililla on rajaton peruskorvattavuus. Tämän seurauksena korvauksen voi nyt saada ilman erikoislääkärin tekemää B-lausuntoa. Neurologian ylilääkäri ja Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja Jaana Suhonen, Jokilaakson Terveys Oy:stä vastaa kysymyksiin siitä, mistä on kyse ja minkälaisia vaikutuksia sillä on muistisairauksien hoitoon.

Lue lisää »

Alzheimerin taudin lääkehoito lisää potilaiden omatoimisuutta

Alzheimerin taudin lääkehoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Uudet lääkkeet hidastavat taudin etenemistä ja parantavat potilaan omatoimista selviytymistä. Yksilöllisesti suunnitellun lääkehoidon avulla potilaan sekä hänen läheistensä elämää voidaan helpottaa merkittävästi.

Lue lisää »

Memantiiniä käytetään Alzheimerin taudin edetessä

Alzheimerin taudin lääkehoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Uudet lääkkeet hidastavat taudin etenemistä ja parantavat potilaan omatoimista selviytymistä. Yksilöllisesti suunnitellun lääkehoidon avulla potilaan sekä hänen läheistensä elämää voidaan helpottaa merkittävästi.

Lue lisää »

Asetyylikoliiniesteraasin estäjät tehostavat aivojen välittäjäaineiden toimintaa

Lievän tai keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon käytetään kolmea asetyylikoliiniesteraasin estäjää; donepetsiiliä, galantamiinia ja rivastigmiiniä.

Lue lisää »

Perustarpeista ja kuntoutuksesta huolehtiminen tärkeää

Perustarpeista huolehtiminen on potilaan kannalta ensiarvoisen tärkeää varsinkin sairauden edistyttyä ja potilaan toimintakyvyn heikennyttyä. Perustarpeisiin kuuluvat riittävä ravitsemus, nesteytys, lepo ja hyvä hygienia sekä miellyttävät vaatteet ja ympäristö. Valintojen perusteetonta rajoittamista pyritään välttämään, jotta potilaan omanarvontunne säilyisi sairaudesta huolimatta.

Lue lisää »

Käytösoireita hallitaan lääkehoidolla ja terapialla

Alzheimerin taudissa ilmenee useita erilaisia käytösoireita eli psyykkisten toimintojen ja käyttäytymisen muutoksia. Niiden säännöllinen kartoittaminen ja hoito ovat olennainen osa potilaan seurantaa. Näitä oireita voidaan hoitaa sekä lääkkeettömän että lääkehoidon avulla.

Lue lisää »

Hoidon tavoitteena on pitää potilas kotioloissa

Potilaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin takaamiseksi on tärkeää, että potilaalle varmistetaan saumaton ja yksilöllinen hoitoketju läpi sairauden. Tämä mahdollistaa suunnitelmallisen seurannan ja toimenpiteet, jotka ovat hoidon onnistumisen kannalta kriittisiä. Lääkehoito on olennainen osa tätä kokonaisuutta.

Lue lisää »