Ajoissa aloitetulla hoidolla voidaan pidentää kotona selviytymistä

Perinteisesti Alzheimer-potilaat ovat viettäneet kolme tai neljä viimeistä elinvuottaan laitoshoidossa. Nykylääkityksen avulla potilaiden toimintakyky paranee ja he selviävät entistä kauemmin kotihoidossa. Ajoissa aloitetulla hoidolla voidaan kotona selviytymistä pidentää jopa kaksi vuotta.

Tutkimusten mukaan potilaan toimintakykyä on mahdollista parantaa memantiinilääkityksellä. Sitä käytetään sekä yksinään että yhdistettynä asetyylikoliiniesteraasin estäjiin. Läheisten työkin helpottuu, koska memantiinin avulla potilaan hoitoon käytetty aika vähenee keskimäärin 1,7 tuntia vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa puolta vuorokautta viikossa. Läheisen oman ajan lisääntyessä myös hänen voimavaransa lisääntyvät ja hän jaksaa hoitaa potilasta kotona pidempään. Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että memantiinia ja asetyylikoliiniesteraasin estäjiä saaneet potilaat, pystyttiin pitämään kotihoidossa huomattavasti useammin kuin ne potilaat, jotka saivat pelkkiä asetyylikoliiniesteraasin estäjiä.

Ponnisteluja laitoshoidon alkamisen myöhentämiseksi pidetään tärkeinä sekä yhteiskunnan että yksittäisen potilaan kannalta. Usein kuulee puhuttavan hoidon yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista. On kuitenkin hyvä muistaa, että diagnosoimaton Alzheimer-potilas aiheuttaa huomattavasti enemmän kuluja kuin diagnosoitu ja hoidon piirissä oleva potilas. Memantiinihoidon avulla hoitajien aikaa ja resursseja voidaan vapauttaa myös laitoksissa, sillä potilaan parantuneen toimintakyvyn vuoksi hänen hoitoonsa kuluu 1,5 työpäivää vähemmän aikaa per viikko.

Lähteet:
Alhainen K. Onko pitkälle edenneen Alzheimerin taudin lääkehoidosta hyötyä? Muistikeskus.

Erkinjuntti T., Alhainen K. Rinne J. & Huovinen M. 2007. Alzheimerin lääkehoito. Terveyskirjasto.

Lopez O. L., Becker J. T., Wahed A. S., Saxton J., Sweet R. A., Wolk D.A., Klunk W. & DeKosky S.T. 2009. Long-term effects of the concomitant use of memantine with cholinesterase inhibition in Alzheimer disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80;600–607.

Reisberg R., Doody B., Stoffler A. et al. 2003. Memantine in moderate to Severe Alzheimer’s Disease. NEJM 2003;348:1333–41.

Wimo A., Winblad B., Stoffler A. et al. 2003. Resource utilization and cost analysis of memantine in patients with moderate to severe Alzheimer’s disease. Pharmacoeconomics 2003;21(5):327–340.