Muistihäiriöt ovat Alzheimerin varhaisimpia merkkejä

Alzheimerin taudin varhaisimpia ja tyypillisimpiä oireita ovat asteittain pahenevat muistihäiriöt.  Ensimmäiset muistihäiriöt johtuvat usein lähimuistin heikkenemisestä. Potilaalla on vaikeuksia muistaa viimeaikaisia tapahtumia eivätkä monivaiheiset tehtävät onnistu.

Lue lisää »

Miten erottaa Alzheimerin oireet tavanomaisesta ikääntymisestä?

Yhdysvalloissa toimiva Alzheimer liitto on luonut 10 esimerkkiä, joiden avulla voidaan erottaa normaaliin vanhenemiseen ja Alzheimerin tautiin liittyvät oireet.

Lue lisää

Käytösoireet lisääntyvät Alzheimerin taudin edetessä

Käytösoireilla tarkoitetaan dementiaa aiheuttaviin sairauksiin liittyviä psyykkisten toimintojen ja käyttäytymisen muutoksia. Käytösoireiden syntyyn vaikuttavat useat asiat kuten sairauden aiheuttamat muutokset aivoissa, persoonallisuus, elämänhistoria ja ympäristö.

Lue lisää

Alzheimerin oireiden varhainen tunnistaminen haasteellista

Alzheimerin taudin huomaaminen on vaikeaa sen alkuvaiheessa. Yleensä potilaan läheiset havaitsevat muistin heikkenemisen, mutta uskovat sen johtuvan normaalista vanhenemisesta. Lääkäriin hakeudutaankin yleensä vasta oireiden vaikeutuessa.

Lue lisää

Läheisten kertomaa

Läheiset kertovat arjestaan Alzheimer-potilaan rinnalla.

Lue lisää