Alzheimerin taudin aiheuttajaa ei tunneta

Alzheimerin taudin perimmäistä syytä ei tiedetä. Sairauden aiheuttamat oireet johtuvat kuitenkin aivoissa tapahtuvista muutoksista, joiden seurauksena muistijärjestelmän toimintaan liittyviä hermosoluja ja aivoalueita tuhoutuu.

”Riski sairastua kasvaa iän myötä.”

Muutosten taustalla voi olla liiallinen valkuaisaineen kertyminen aivoihin tai tiettyjen välittäjäaineiden puutostila aivoissa. Alzheimerin taudista johtuvat muutokset ovat samanlaisia kuin normaalin ikääntymisen aiheuttamat, mutta niitä on määrällisesti enemmän.

Alzheimerin tautiin voi sairastua kuka tahansa. Joitakin Alzheimerin taudille altistavia tekijöitä on kuitenkin pystytty tunnistamaan. Alzheimerin taudin riskitekijöitä ovat

  • korkea ikä
  • perinnölliset alttiustekijät
  • muut riskitekijät

Korkea ikä

Alzheimerin tautia pidetään pääasiallisesti ikääntyvien ihmisten sairautena. Noin neljä prosenttia 65–74-vuotiaista ja 25 prosenttia yli 85-vuotiaista sairastaa sitä. Tauti voi kuitenkin alkaa jopa alle 50-vuotiaana. Väestön ikääntyessä Alzheimerin tautiin sairastuvien määrän on ennustettu kasvavan jopa kolmanneksella.

Ikä tuo mukanaan myös muistin luonnollista heikentymistä. Joka kolmas 65 vuotta täyttänyt ilmoittaakin kärsivänsä muistioireista. Vaikka suurimmalla osalla heistä ei olekaan etenevää muistisairautta kuten Alzheimerin tautia, on tilanteen perusteellinen kartoittaminen tärkeää. Mitä aikaisemmin hoito voidaan käynnistää sitä paremmin se tehoaa.

Perinnölliset alttiustekijät

Vaikka Alzheimerin taudin perinnöllisyydestä tiedetään vielä melko vähän, voidaan todeta, että sairaus periytyy erittäin harvoin. Tutkimusten mukaan, kaikista Alzheimerin tautia sairastavista potilaista 0,5-1 prosenttia sairastaa periytyvää tautia. Perinnöllisyyden todennäköisyys sairauden aiheuttajana kuitenkin kasvaa hieman, jos se alkaa alle 60-65 -vuotiaana. On arvioitu, että alle 60-vuotiaana alkavista tapauksista 5-10 prosenttia olisi periytyviä.

Alzheimerin taudin perinnöllisyyden taustalta on löydetty kolme geenivirhettä, jotka aina esiintyessään aiheuttavat sairastumisen. Lisäksi tutkimuksissa on todettu ns. riskigeeni eli apolipoproteiini E 4, jonka on todettu olevan Alzheimerin taudille altistava tekijä.

Geenivirheet

Geenit eli perintötekijät ovat osa perimän koodikieltä, joka määrittävät henkilön ulkonäön ja ominaisuudet. Geeneistä puolet saadaan äidiltä ja puolet isältä.

Alzheimerin taudin osalta on todettu kolme geenivirhettä, jotka aiheuttavat aina esiintyessään sairastumisen. Virheet aiheuttavat sairaudelle tyypillisten aivomuutosten syntymisen tavallista aikaisemmin.  Geenivirheiden aiheuttama Alzheimerin tauti on kuitenkin erittäin harvinainen. Suomessa tällaisia tapauksia tunnetaan vain joitakin kymmeniä.

Geenivirheen periytyminen ei kuitenkaan ole varmaa. Lapsella on 50 prosentin riski periä geenivirhe vanhemmaltaan ja sairastua tautiin. Virheiden aiheuttama sairastuminen tapahtuu yleensä alle 65-vuotiaana.

Riskigeeni apolipoproteiini E 4

Geenivirheiden lisäksi tutkimukset ovat myös osoittaneet perinnöllisen riskitekijän apolipoproteiini (lyhennettynä ApoE), jota esiintyy useammin Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. ApoE:n esiintyminen ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että henkilö sairastuu Alzheimerin tautiin.

ApoE osallistuu kehossa rasvojen kuten kolesterolin kuljetukseen ja sillä on merkittävä rooli myös aivojen hermosolujen vaurioiden korjauksessa.

ApoE voi esiintyä kehossa kolmessa eri muodossa. Perimä määrä mitä muotoja kukin henkilö kantaa. Näistä muodoista vain E4 altistaa Alzheimerin taudille. Tutkimusten mukaan kaksi kolmesta Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä kantaa E4 muotoa.

Muut riskitekijät

Tutkimusten mukaan on myös muita riskitekijöitä, jotka lisäävät todennäköisyyttä sairastua Alzheimerin tautiin. Tällaisia tekijöitä ovat matala koulutustaso eli alle 6 vuotta kestänyt koulunkäynti ja Downin syndrooma. Lähes joka toisella Alzheimerin tautia sairastavalla esiintyy suvussa myös dementiaa.

Kallovammojen yhteydestä Alzheimerin tautiin on ristiriitaista tietoa. Joidenkin tutkimusten mukaan myös vakavat kallovammat sekä pienet toistuvat kallovammat saattavat aiheuttaa Alzheimerin tautia. Toisten tutkimusten mukaan tällaista yhteyttä ei ole pystytty todistamaan.

Myös muilla sairauksilla on todettu olevan yhteys Alzheimerin taudin kehittymiseen. Tällaisia sairauksia ovat verenpainetauti, korkea kolesteroli, sokeriaineenvaihdunnan häiriö ja aivoverenkiertohäiriöt.

Elämäntavoilla on kaksisuuntainen vaikutus Alzheimerin taudin syntymiseen. Terveellisillä elämäntavoilla kuten liikunnalla ja ruokavaliossa käytettävillä tyydyttymättömillä rasvoilla (öljy ja kala), on sairaudelta suojaava vaikutus. Epäterveelliset elämäntavat kuten tupakointi ja liikunnan puute puolestaan saattavat suurentaa Alzheimerin taudin riskiä.

Lue lisää:
Miten Alzheimerin tauti tunnistetaan? »