Alzheimerin taudin lääkehoito lisää potilaiden omatoimisuutta

Alzheimerin taudin lääkehoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Uudet lääkkeet hidastavat taudin etenemistä ja parantavat potilaan omatoimista selviytymistä. Yksilöllisesti suunnitellun lääkehoidon avulla potilaan sekä hänen läheistensä elämää voidaan helpottaa merkittävästi.

”Lääkehoito helpottaa potilaan ja läheisen elämää.”

Lääkehoito voidaan aloittaa Alzheimerin taudin kaikissa vaiheissa. Potilas hyötyy lääkehoidosta kuitenkin eniten, kun se aloitetaan taudin varhaisessa vaiheessa. Vain puolen vuoden viivästys lääkehoidon aloittamisessa huonontaa hoitotulosta merkittävästi.

Hoitokokeilu paljastaa lääkehoidosta hyötyvät potilaat

Kun Alzheimerin tauti on todettu, tulisi lääkehoidon aloittamista aina harkita, sillä siitä hyötyvien potilaiden tunnistaminen ei ole mahdollista ilman hoitokokeilua. Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon potilaan yleinen terveydentila ja toimintakykyyn vaikuttavat muut syyt. Potilaalle sopiva lääke valitaan Alzheimerin tautiin liittyvien oireiden ja muiden käytössä olevien lääkkeiden mukaan.

Lääkkeet hidastavat taudin etenemistä

Alzheimerin taudin lääkehoidon kulmakivenä ovat lääkkeet, joiden avulla pyritään hidastamaan taudin eteneminen. Tällaisia lääkkeitä ovat asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini. Lääkkeiden aloitustapa on samanlainen. Annostelu aloitetaan pienestä määrästä ja sitä suurennetaan hitaasti. Varovaisella aloituksella pyritään estämään lääkityksen mahdollisia haittavaikutuksia.  Lääkehoidon vaikutukset ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat eri potilaiden välillä. Hoidon tehoaminen ja sen kesto riippuu sairauden vaiheesta. Odotettavissa olevat vaikutukset ovat oireiden tavanomaista hitaampi eteneminen sekä yleisen aktiivisuuden, vireyden, keskittymiskyvyn ja aloitteellisuuden kohentuminen. Lisäksi potilaan arkirutiinit sujuvat joustavammin sekä rauhattomuus ja käytösoireet vähenevät.

Lääkehoitoa jatketaan kunnes sen hyöty heikkenee

Lääkehoitoa seurataan ensimmäisen kerran 2-3 kuukauden kuluttua aloituksesta. Silloin tarkistetaan annoksen sopivuus ja mahdolliset haittavaikutukset. Lääkehoidon hyöty pystytään arvioimaan noin kuusi kuukautta aloituksen jälkeen. Lääkehoitoa jatketaan niin kauan kuin siitä arvioidaan olevan hyötyä potilaalle. Hoidon tehoa seurataan 6-12 kuukauden välein.