Memantiinia käytetään Alzheimerin taudin edetessä

Memantiini on uusin Alzheimerin taudin oireisiin vaikuttavista lääkkeistä. Se on ainoa kohtalaisen vaikean ja vaikean Alzheimerin taudin hoitoon käytettävä lääke.

”Memantiini kohentaa potilaiden yleistä toimintakykyä.”

Memantiinin vaikutusmekanismi on ainutlaatuinen muihin lääkkeisiin verrattuna. Se suojaa aivojen hermosoluja tuhoutumiselta estämällä liiallisen glutamaatti-välittäjäaineen vaikutuksen.

Tutkimusten mukaan memantiini kohentaa potilaiden yleistä toimintakykyä. Lisäksi sen avulla arkiaskareiden suorittaminen kuten puhelimen käyttö, pukeutuminen ja peseytyminen helpottuivat. Memantiinin on myös todettu vähentävän Alzheimerin tautiin liittyviä käytösoireita.

Yleisin syy potilaan joutumiselle laitoshoitoon on hoitavan läheisen uupuminen. Potilaan toimintakyvyn paranemisen vuoksi memantiinin on laskettu vapauttavan hoitajalle 12 tuntia lisää ”omaa” aikaa viikossa. Tällä on huomattava merkitys hoitavan läheisen jaksamisen kannalta.

Memantiinia voidaan käyttää yksin tai yhdessä asetyylikoliiniesteraasin estäjien kanssa. Lääke annostellaan kerran vuorokaudessa samaan kellonaikaan.

Memantiinista johtuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Tutkimuksissa memantiinilla on ilmoitettu olevan jopa vähemmän haittavaikutuksia kuin lumelääkkeellä. Useimmiten potilailla on esiintynyt päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta, ummetusta ja kohonnutta verenpainetta.

Menantiini suojaa aivojen hermosoluja tuhoutumiselta estämällä liiallisen glutamaatti-välittäjäaineen vaikutuksen.