Asetyylikoliiniesteraasin estäjät tehostavat aivojen välittäjäaineiden toimintaa

Lievän tai keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon käytetään kolmea asetyylikoliiniesteraasin estäjää; donepetsiiliä, galantamiinia ja rivastigmiiniä.

Nämä lääkkeet vaikuttavat tehostamalla hermoimpulssien välittäjäaineen toimintaa. Tutkimusten mukaan asetyylikoliiniesteraasin estäjät parantavat potilaiden älyllisiä toimintoja ja päivittäistä toimintakykyä sekä vähentävät käytösoireita. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, oksentelu ja pahoinvointi.

Asetyylikoliiniesteraasin avulla oireet lievenevät yleensä noin vuoden ajaksi, minkä jälkeen ne jatkavat etenemistä. Eteneminen on kuitenkin hitaampaa kuin niillä potilailla, jotka eivät saa hoitoa.