Testamentintekokelpoisuus

Voiko Alzheimerin tautia sairastava, joka saa MMSE- testistä tuloksen 17/30, tehdä testamentin?

Kysymykseen siitä, onko Alzheimer-potilaalla kyky pätevään tahdonmuodostukseen, ei pysty antamaan vastausta pelkän MMSE-testituloksen perusteella. Tärkeää olisi tietää potilaan muu toimintakyky, millaisia asioita hän pystyy vielä tekemään ja järjestämään itsenäisesti. Pitäisi myös kartoittaa, miten hän kykenee hahmottamaan omaisuuden arvoa, rahan ostovoimaa ja yleistä hintatasoa.

Testamentintekokelpoisuus arvioidaan testamentintekijän kuoleman jälkeen, jos joku nostaa ns. moitekanteen. Jos kukaan ei moiti testamenttia, jonka 17/30 pistettä MMSE-testistä saava on tehnyt, ei testamentin pätevyyttä kukaan “viran puolesta” ala selvittämään. Vaikea kysymys näissä muistisairaan testamenttiasioissa on se, onko testamentin tehnyttä henkilöä joku johdatellut, taivutellut tai pakottanut kirjaamaan tahtonsa tietyllä tavalla. Näistä syntyy helposti riitoja. Joskus testamentintekokelpoisuuden arviointi on vaikeaa, koska potilasasiakirjoissa ei ole riittävästi merkintöjä toimintakyvystä ja seurantatietoja siitä, miten ja millä tahdilla esimerkiksi MMSE-pisteet ovat heikentyneet.

Viisautta on tietysti etukäteen selvityttää näitä mainitsemiani seikkoja omaiseltaan, jolla on muistisairaus ja joka aikoo tehdä testamentin ja lisäksi ilmassa on merkkejä siitä, että testamentista todennäköisesti tullaan tekemään moitekanne. Muistisairaalle kannattaa myöskin pyytää edunvalvoja, jos on epäily, ettei muistisairaan omaisuuden hoito enää onnistu hänen oman etunsa kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Maistraattiin voi tehdä tällaisesta asiasta pyynnön ja he sitten pyytävät hoitavalta lääkäriltä lausunnon oikeustoimikelpoisuudesta ja käyvät myös itse haastattelemassa potilasta.

Edunvalvojan määrääminen ei silti tarkoita automaattisesti, ettei ko. henkilö voisi tehdä täysin pätevää testamenttia. Muistiliitolla on ollut ainakin jokin aika sitten vielä oma edunvalvonta-asiamies Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Hän on juristi, joka on perehtynyt väitöskirjatyössään mm. dementiapotilaiden oikeustoimikelpoisuuteen. Häneltä voitte varmaan tarvittaessa kysyä näistä asioista lisää. Voitte kysellä hänen yhteystietojaan Muistiliitosta.

Ystävällisin terveisin
Markus Halminen

Kategoriat:

Alzheimer ja elämäntavat

Alzheimerin ennuste

Alzheimerin hoito

Alzheimerin oireet

Alzheimerin periytyminen

Alzheimerin tutkimukset

Yleistä Alzheimerista

Markus Halminen,
geriatrian erikoislääkäri