Milloin tarvitaan edunvalvojaa?

Missä vaiheessa tautia esim. muistitestillä mitattuna on potilaalle hankittava edunvalvoja? Esim. jos muistipisteet ovat 16/30, onko potilas kyvykäs päättämään esimerkiksi naimisiin menosta, testamentin teosta tai muista tärkeistä päätöksistä? Esimerkiksi potilas ei edes muista, että hänellä on omia lapsia.

Omasta mielestään varmasti voivat osata vaikka mitä, mutta miten ovat tosiasiat? Voiko niitä tehtyjä asioita purkaa tai riitauttaa sairauden perusteella?

Tietojeni mukaan 1) testamentin tekeminen ja 2) avioliiton solmiminen ovat sellaisia henkilökohtaisia oikeustoimia, joita ei voi edes edunvalvoja estää. Edunvalvoja valvoo päämiehensä elämän aikaista taloudellista etua.

1) Testamentti on sellainen asiakirja, joka säätää asianomaisen henkilön omaisuuden jakamisesta hänen kuolemansa jälkeen. Muistisairaan testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuudesta kannattaa pyytää hoitavan lääkärin arviota testamentin laatimishetkellä. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös edunvalvonnasta ja sen tarpeellisuudesta.

Asian käsittely riitauttamistilanteessa on aina hyvin hankalaa, jos muistisairaan taloudellista päätöksentekokykyä ei ole missään vaiheessa arvioita, eikä potilasasiakirjoissa ole merkintöjä aiheeseen liittyen. Näistä asioista olen kirjoittanut aiemmin 18.3.2010 päivätyssä kysymyksessä otsikolla “Testamentintekokelpoisuus”.

2) Avioliiton vahvistajan (pappi/tuomari) pitäisi varmistua siitä, että avioliittoon menijä on ymmärtämässä tekemänsä oikeustoimen merkityksen.

Ystävällisin terveisin,
Markus Halminen

Kategoriat:

Alzheimer ja elämäntavat

Alzheimerin ennuste

Alzheimerin hoito

Alzheimerin oireet

Alzheimerin periytyminen

Alzheimerin tutkimukset

Yleistä Alzheimerista

Markus Halminen,
geriatrian erikoislääkäri