Käyttöehdot

Tietosuojakäytäntö ja vastuuvapauslauseke

Verkkosivuston www.skitsofreniainfo.fi omistaa ja tarjoaa:

Oy H. Lundbeck Ab
Junakatu 9, Logomo Byrå
20100 Turku

(“Lundbeck”)
Y-tunnus 0111018-0
Puhelinnumero: + 358 2 276 5000
Palaute

Seuraavassa kuvataan, kuinka käsittelemme henkilötietoja, jotka kerätään tämän verkkosivuston kautta, sekä muita oikeudellisia käytäntöjämme tällä verkkosivustolla.

1. Henkilötietojen käsittely

Tämän sivuston tarjoajana Lundbeck on rekisterinpitäjä kaikkien kerättyjen henkilötietojen osalta. Lundbeck on tiukasti sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä niiden tietojen osalta, joita mahdollisesti keräämme tämän verkkosivuston käyttäjistä. Tarkoituksemme on tasapainottaa tietojen keräämisessä ja käytössä liiketoimintamme oikeutetut edut ja verkkokäyttäjien kohtuulliset yksityisyyden odotukset.

Lundbeck noudattaa aina sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen lakeja.

Henkilökohtaiset tunnistettavat tiedot ja tarkoitukset

Yleiset henkilötiedot:
Lundbeck kerää henkilökohtaisia tietojanne, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajaorganisaatio sekä muut mahdolliset tiedot, jotka olette meille vapaaehtoisesti antaneet.

Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten käytätte verkkosivustoamme ja miten käyttäydytte verkossa. Kerätyt tiedot pitävät sisällään käyttäjän alkuperän, selaimen tyypin, operoivan järjestelmän, käytetyn hakukoneen ja vierailun keston. Lisätietoja evästeiden käytöstämme, mukaan lukien profilointi, voitte lukea evästekäytännöstämme (kts. evästekuvake kunkin verkkosivun alalaidassa (mikäli sivusto käyttää evästeitä), kohdassa ”Cookie policy”).

Henkilötietojen erityisryhmien käsittely:
Lundbeck ei yleisesti käsittele henkilötietojen erityisryhmiä, ellette ole antaneet meille sellaista tietoa esim. ottamalla meihin suoraan yhteyttä.

Tietojanne voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
Tarjotaksemme pääsy verkkosivuston erityiseen osioon, tarjotaksemme Teille pyytämiänne palveluja tai ottaaksemme yhteyttä Teihin liittyen pyytämiinne palveluihin, tehdäksemme kyselyjä palvelumme parantamiseksi (kuten käyttäjäpalaute), toimittaaksemme kohtuullisen palvelutason käyttäjillemme, noudattaaksemme sovellettavaa lainsäädäntöä, nimittäin lääketeollisuuden alueella ja muihin tarkoituksiin, joita olette suoraan pyytäneet.

Sivuston osana saattaa ajoittain olla myös ”kysy asiantuntijalta” -osio, jossa lääkäri vastaa potilaiden esittämiin sairautta koskeviin yleisiin kysymyksiin sähköpostitse suoraan potilaalle. Lääkäri myös arvioi kysymyksen ja vastauksen hyödyllisyyden ja soveltuvuuden muille potilaille tai sivuston käyttäjille ja muokkaa tällöin kysymys-vastausparista yleistettävän anonyymin version, joka myöhemmin julkaistaan sivustolla. Käyttäjien ja kysymysten lähettäjien henkilötietoja ei kerätä. Lundbeck voi käyttää, julkaista, muokata ja jaella verkkosivustolle toimittamaasi aineistoa korvauksetta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lundbeck käsittelee henkilötietojanne suostumuksenne perusteella (GDPR art. 6 (1) (a)), esim. hyväksytte evästeiden käytön verkkosivustolla.

Kuitenkin useimmissa tapauksissa Lundbeck käsittelee henkilötietoja yhteisellä sopimuksella teidän kanssanne (EU:n yleinen tietosuoja-asetus Art. 6 (1) (b)) tai toteuttaakseen oikeutettua etua, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut (EU:n yleinen tietosuoja-asetus Art. 6 (1) (f)). Oikeutettu etu voi olla halu kehittää verkkosivustoa, palvelujamme, tutkimukset tiedusteluunne liittyen, pyytämienne palvelujen tarjoaminen jne.

Johonkin lääkevalmisteeseemme liittyen henkilötietoja käsitellään useimmiten lääkevalmisteisiin sovellettavan lainsäädännön vuoksi, esim. lääketurvatarkoituksiin (EU:n yleinen tietosuoja-asetus Art. 9 (2) (i)), jos annatte meille tällaista tietoa. Tällaisessa tapauksessa saatamme käsitellä arkaluonteisia tietoja Teistä.

Henkilötietojen julkaiseminen
Riippuen meille antamistanne tiedoista voimme jakaa tietoja kolmansille osapuolille, mukaan lukien yhteistyökumppanit, Lundbeckin muut yhtiöt ja/tai viranomaiset. Esimerkiksi olemme velvollisia siirtämään henkilötietoja asianomaisille terveysviranomaisille, jos annatte meille tietoa tuotteeseemme liittyvästä haittavaikutuksesta.

Kolmannet osapuolet tietojen käsittelijöinä
Lundbeck voi käyttää tietojen käsittelijöitä, esim. palvelinhotelleja ja teknisen sisällön ylläpidosta vastaavia yrityksiä, jolloin henkilötietojanne voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, joka voi myös säilyttää tietojanne. Lundbeckin tai Lundbeck konsernin palkkaama kolmas osapuoli käsittelee tietojanne Lundbeckin puolesta ja avustaa pyytämänne sisällön ja palvelun tuottamisessa. Lundbeck velvoittaa nämä kolmannet osapuolet turvaamaan tietojenne luottamuksellisuuden ja suojaamaan tietonne asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sattumanvaraiselta ja laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta tai muuttamiselta, luvattomalta julkaisemilta tai väärinkäytöksiltä, tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Tietojen siirtäminen EU/EEA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietojanne säilytetään Lundbeckin tietokoneilla/servereillä Euroopan talousalueella.
Kuitenkin riippuen tämän verkkosivuston kautta saatujen henkilötietojen luonteesta ja asiayhteydestä, henkilötietojanne voidaan siirtää EU/EEA-alueen ulkopuolelle maahan, jossa ei tarjota riittävää suojaa. Lundbeck varmistaa, että tällaiset siirrot tehdään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus tai varmistamalla, että tietojen vastaanottaja sitoutuu EU:n standardisopimuslausekkeisiin Lundbeckin kanssa. Standardisopimuslausekkeet ovat saatavilla täällä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Jos henkilötietojanne siirretään muihin Lundbeckin yhtiöihin, tietojensiirto perustuu Lundbeck sisäisiin ryhmäsopimuksiin, joita sovelletaan tarvittaessa kunkin sopimuksen voimassaoloaikana. Kopion tästä voi saada ottamalla yhteyttä Lundbeckiin.

Tietojen säilyttäminen
Lundbeck säilyttää henkilötietojanne vain niin kauan kuin on kohtuudella tarpeellista niihin käyttötarkoituksiin, joihin tietoja kerättiin tai vastaanotettiin tai noudattaakseen sovellettavia oikeudellisia tai eettistä raportointi- tai asiakirjojen säilytysvaatimuksia.

Turvatoimet
Lundbeck katsoo, että tallennettuja tietoja, mukaan lukien henkilötietojanne, käsitellään huolellisesti ja suojataan asianmukaisesti noudattaen kulloinkin voimassa olevia turvallisuusstandardeja. Lundbeck tarkastaa säännöllisesti järjestelmiään mahdollisten haavoittuvuuksien ja hyökkäysten varalta [ja kun käytätte verkkosivun yhteydenottolomaketta ”Palaute”, lähetys salataan].

Oikeutenne rekisteröitynä
Lundbeck on tehnyt tarvittavat ja asianmukaiset toimet suojatakseen henkilötietojanne ja varmistaakseen oikeutenne rekisteröitynä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan Teillä on tiettyjä alla kuvattuja oikeuksia. Huomioittehan, että oikeuteenne käyttää näitä oikeuksia voi liittyä rajoituksia, esim. kun yksityisten etujen olennaiset näkökohdat syrjäyttävät oikeutenne saada tietoa.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • Teillä on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihinne, joita Lundbeck käsittelee.
  • Lundbeckin täytyy antaa kopio käsiteltävistä henkilötiedoista lähtökohtaisesti maksutta tai sähköisesti, jos pyyntö on lähetetty yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Teillä on oikeus virheellisten henkilötietojenne oikaisemiseen, mukaan lukien puutteellisten henkilötietojen täydentäminen.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

  • Tietyissä tilanteissa Teillä on oikeus henkilötietojenne poistamiseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Tietyissä tilanteissa Teillä on oikeus rajoittaa henkilötietojenne käsittelyä Lundbeckilla.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automaation avulla, Teillä on oikeus saada henkilötietojanne jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Teillä on oikeus siirtää nämä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle Lundbeckin estämättä, jos se on teknisesti mahdollista.

 

Vastustamisoikeus

Tietyissä tilanteissa Teillä on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä Lundbeckilla. Esimerkiksi, jos olette pyytäneet Lundbeckilta tietoa, esim. uutiskirje jne, ja ette enää halua vastaanottaa lisää tietoa, voitte helposti kieltäytyä vastaanottamasta lisää tietoa meiltä. Teillä on aina oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Yleisesti ottaen Teillä on oikeus olla olematta yksinomaan automaattisen päätöksenteon kohteena, mukaan lukien profilointi, joka tuottaa oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa Teihin merkittävästi. Tämä ei päde, jos muun muassa automaattinen päätöksenteko ja profilointi ovat välttämätöntä Teidän ja Lundbeckin välisen sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen.
Jos henkilötietojenne käsittely perustuu suostumukseenne, voitte peruuttaa suostumuksenne, milloin vain. Huomioittehan, että tämä ei vaikuta henkilötietojenne käsittelyyn Lundbeckilla ennen suostumuksenne peruuttamista.

Jos haluatte käyttää jotakin yllä olevista oikeuksistanne tai Teillä on siihen liittyviä kysymyksiä, olethan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan sähköpostilla osoitteeseen dataprivacy@lundbeck.com.

Lundbeckin tietosuojavastaava
Jos Teillä on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä Lundbeckilla, olettehan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan sähköpostilla osoitteeseen dataprivacy@lundbeck.com

Valituksen tekeminen
Jos ette saa valitukseenne tyydyttävää ratkaisua Lundbeckilta, voitte kannella asiasta Suomen tietosuojavaltuutetulle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00531 Helsinki
Puhelinnumero: +358 29 56 66700
Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi

2. Suora viestintä
Kaikki kysymykset, kommentit, ehdotukset jne., joita voitte välittää tai lähettää tämän verkkosivuston kautta – siinä määrin kuin mahdollista lain sallimissa rajoissa – tulee ja pysyy Lundbeckin omaisuutena ja sitä käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-suojattuna tietona, jota Lundbeck voi käyttää oman harkintansa mukaan.

3. Vastuuvapauslauseke
Lundbeck varmistaa, että tämän verkkosivuston sisällön oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta pidetään asianmukaista huolta. Kuitenkin kaikki tiedot tarjotaan ´sellaisenaan´ ja Lundbeck ei takaa eikä väitä tämän verkkosivuston sisällön olevan täsmällistä, järjestyksessä, ajantasaista tai täydellistä. Lundbeck voi milloin vain oman harkintansa mukaan muuttaa tai korvata tietoa tällä verkkosivustolla ja keskeyttää tämän verkkosivuston jakelun ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivusto voi sisältää tietoa sairauksista ja hoidoista: tämä tieto on tarkoitettu vain yleiseksi opastukseksi ja se ei saa koskaan korvata lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa arviota. Siinä määrin kuin pakollinen laki sallii, Lundbeck ei ole vastuussa mistään suorasta, satunnaisesta, välillisestä eikä epäsuorasta vahingosta eikä rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, joita koituu pääsystä tälle verkkosivustolle tai sen käytöstä, kuten viruksista, riippumatta sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Jos epäilette itsellänne terveysongelmia, suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkärinne.

4. Linkit muille verkkosivustoille
Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Lundbeck ei vastaa niiden verkkosivustojen hallinnasta, joille tältä verkkosivustolta on linkkejä, eikä linkki osoita Lundbeckin kannattavan näitä sivustoja tai olevan niihin missään suhteessa, eikä Lundbeck ole vastuussa vahingoista, joita koituu niiden sivujen sisällöstä. Linkit muille verkkosivustoille annetaan vain ystävällisyydestä ja Lundbeck kannustaa lukemaan näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen käyttöehdot ja tietosuoja-ilmoitukset.

5. Immateriaalioikeudet
Tämän verkkosivuston sisältöön sovelletaan tekijänoikeussuojaa ja muita immateriaalioikeuksia. Yrityksen nimet, kauppanimet, logot ja muut tuotenimet ovat Lundbeckin omistamia tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien väärinkäyttö on nimenomaisesti kielletty. Verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida muuta kuin henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, kaikki tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet pidätetään. Lukuun ottamatta edellä kuvattua tämän verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida, esittää, ladata, muokata, jäljentää tai edelleen lähettää ilman Lundbeckin nimenomaista kirjallista suostumusta.

6. Lapset
Tämä verkkosivusto ei ole tarkoitettu tai suunniteltu houkuttelemaan alle 18-vuotiaita lapsia. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja henkilöistä, joiden tiedämme olevan alle 18-vuotiaita.

7. Sovellettava laki ja paikka
Tämä vastuuvapauslauseke ja tämän verkkosivuston sisältö ovat Suomen lain alaisia riippumatta siitä, ovatko ne ristiriidassa lain säännösten kanssa. Jos tästä vastuuvapauslausekkeesta syntyy tai siihen liittyy sellaisia erimielisyyksiä, joista ei pystytä sopimaan, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

8. Muutokset ja kysymykset
Muutokset tähän dokumenttiin viestitään viipymättä tällä sivulla. Otattehan yhteyttä, jos Teillä on kysyttävää tästä dokumentista tai yleisesti verkkosivustosta.

Turku, 28.2.2022