Alzheimerin ensioireet ovat muutakin kuin muistihäiriöitä

Muistioireiden puuttuminen ja epätyypillisempien oireiden olemassaolo aiheuttaa taudin tunnistamiselle usein haasteita, sillä tutkijoiden mukaan huomattava osa alle 60-vuotiaista Alzheimer-potilaista saa aluksi väärän diagnoosin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että yli puolet potilaista, joilla ei ollut esiintynyt lainkaan muistioireita, diagnosoitiin väärin. Vertailun vuoksi, muistihäiriöistä kärsineiden keskuudessa vastaava osuus oli alle 5 %.

Tutkimusta varten tutkijat tarkastelivat 40 keski-ikäistä potilastapausta, joiden Alzheimerin tauti oli todettu vasta ruumiinavauksen yhteydessä. Näistä viidellätoista ei ollut havaittu lainkaan muistin heikkenemistä, mutta heillä oli esiintynyt jonkinasteista persoonallisuuden muutoksia, kielellisiä vaikeuksia tai haasteita arjen askareiden toteuttamisessa.

Tutkijoiden mukaan Alzheimerin taudin varhaisempi ja tarkempi tunnistaminen on tulevaisuudessa mahdollista, mutta edellyttää uusien tautiin liittyvien biomarkkereiden löytämistä.

Miten tunnistaa Alzheimerin tauti ilman muistioireita?

Amerikkalainen Alzheimer-järjestö Alzheimer Association on listannut tyypillisiä oireita, joita saattaa esiintyä ennen muistitoimintojen heikentymistä:

  • suunnitelmallisuuden ja ongelmanratkaisukyvyn heikentyminen
  • vaikeudet suoriutua arkipäivän askareista
  • ajan- ja paikantajun häiriöt
  • hahmottamisen vaikeudet
  • puheen ja kirjoittamisen vaikeudet
  • toistuva eksyminen
  • arviointikyvyn heikentyminen
  • vetäytyminen sosiaalisista tilanteista
  • persoonallisuuden ja mielialan vaihtelu

On tärkeä muistaa, että edellä mainittujen oireiden esiintymisestä kannattaa keskustella mahdollisimman pian terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Balasa M. et al: “Clinical Features and APOE Genotype of Pathologically Proven Early-Onset Alzheimer’s Disease.” Neurology, Vol. 76, May 17, 2011, pages 1720-1725.

Alzheimer Association https://www.alz.org/