AT Seuranta -sovellus auttaa läheisiä seuraamaan Alzheimer-potilaan oireita

Lääkeyhtiö Oy H. Lundbeck Ab on julkaissut sovelluksen, joka auttaa Alzheimer-potilaiden läheisiä tunnistamaan sairauden etenemisestä kertovia oireita ja seuraamaan näiden kehittymistä. Suunnittelutyöhön on osallistunut joukko muistisairauksiin perehtyneitä asiantuntijoita.

”Monesti tiedon välittyminen on huonoa ja oleellisia tietoja jää puuttumaan.”

Alzheimerpotilaan seuranta on tärkeä osa muistisairauden kokonaisvaltaista hoitoa, jossa asiantuntijan mukaan läheisellä on tärkeä rooli. ”Läheisen merkitys seurannassa on tietenkin hyvin keskeinen, koska muistisairas ei itse monesti tunnista oireitaan eikä luonnollisesti muista niitä vastaanotolla”, kertoo geriatrian erikoislääkäri Lauri Seinelä.

Uusi sovellus, AT Seuranta, antaa läheiselle entistä paremmat mahdollisuudet seurata sairastuneen vointia. Se on selkeä ja helppokäyttöinen sovellus, joka auttaa läheisiä tunnistamaan ja seuraamaan sairauden etenemisestä kertovia oireita. Oireiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen parantavat yleensä myös mahdollisuuksia saada potilaan oireet hallintaan tehokkaasti.

Seinelän mukaan AT Seurannan kaltaisille ratkaisuille on ollut olemassa varsin selkeä tarve: ”Arjen tiedon välittyminen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi on tärkeää myös muistisairauksien asiantuntijoille. Lääkkeettömien ja lääkehoitojen kohdentaminen ja ajoittaminen hoidettaviin oireisiin auttaa sekä potilasta että omaista jaksamaan. Monesti tiedon välittyminen on huonoa ja oleellisia tietoja jää puuttumaan”.

Näin AT Seuranta toimii

AT Seuranta -sovellus koostuu neljästä erillisestä osiosta. Profiili-osioon voidaan merkitä taustatietoa seurattavasta henkilöstä, joista olennaisimmat liittyvät henkilön muihin sairauksiin sekä käytössä oleviin muistilääkkeisiin.

Sovelluksen arviointi-osio antaa läheiselle mahdollisuuden arvioida potilaan oireiden tilaa kahden viikon välein. Se sisältää helppokäyttöisen arviointiasteikon, jonka avulla seurattavan tilassa tapahtuvat muutokset voidaan merkitä sovelluksen muistiin.

Yhteenveto-osio sisältää tiiviin koosteen kaikista tehdyistä arvioista ja antaa hyvän yleiskuvan potilaan oireiden kehittymisestä. Osioon kuuluvan graafisen kuvaajan avulla nähdään vaivattomasti, minkälaisia muutoksia seurattavan oirekuvassa on tapahtunut ajan kuluessa. Yhteenveto seurattavan tilasta voidaan tulostaa tai lähettää eteenpäin sähköpostin välityksellä. Se toimii erinomaisena apuna esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.

Sovelluksen oirepankki-osiossa läheisillä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin Alzheimerin taudin tyypillisimpiin oireisiin, jotka kertovat taudin etenemisestä. Osio antaa läheisille mahdollisuuden ymmärtää paremmin potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia, minkä seurauksena niihin voidaan reagoida yhä varhaisemmassa vaiheessa. Oireiden tunteminen helpottaa usein myös kanssakäymistä muistisairauksien asiantuntijoiden kanssa.

Sovelluksen käyttöönotto

AT Seuranta on maksuton sovellus, jota voidaan käyttää monipuolisesti muun muassa tietokoneen internet-selaimella sekä Applen iPhone-puhelimella ja iPad-tabletilla. Selainpohjaiseen sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa www.atseuranta.fi.  Voit halutessasi myös ladata ja asentaa sovelluksen iPhoneen ja iPadiin ilmaiseksi Applen App Storessa. Sovellus löytyy palvelusta hakusanalla AT Seuranta.